UFI kommer snart på mange kemiske produkter

18.02.2019:

Skal du ommærke dine kemiske produkter i løbet af 2020?

Hvad er UFI?
UFI står for Unik Formal Identifikator (Unique Formula Identifier).
UFI er en kode, der består af 16 tegn opdelt i 4 sekvenser med hver 4 tegn. F.Eks. H563-L90S-R783-J823.

UFI sammenkæder det markedsførte produkt med registrerede oplysninger, men giver ikke i sig selv oplysninger om sammensætning.
ECHA har lavet en lille 2 minutters film om UFI: Video om UFI

UFI kan allerede genereres på ECHA’s hjemmeside: UFI Generator Det kræver blot, at du har firmaets CVR nummer samt receptnummer på det eller de produkter du ønsker at generere UFI numre for.

Hvorfor?
Alle kemiske produkter som i henhold til CLP har en sundhedsfare eller en fysisk fare skal i fremtiden registreres hos Giftinformationscentralen i det land, som produktet markedsføres i. For at Giftinformationscentralerne skal kunne give den bedste vejledning, skal de kunne identificere produktet korrekt. Til dette formål er UFI introduceret.

Registreringerne hos Giftinformationscentralerne indføres løbende med følgende deadlines:

  • Produkter til forbrugeranvendelse 1. januar 2021
  • Produkter til professional brug 1. januar 2021
  • Produkter til industriel brug 1. januar 2024
  • Produkter som allerede er registreret inden 1. januar 2021 (forbruger og professionelle produkter) eller 1. januar 2024 (for industriprodukter) hos produktregistreret (arbejdstilsynet) 1. januar 2025

Emballager
UFI skal være på emballagen senest ved deadline af registreringerne, men kan lige så godt begynde at blive påført allerede nu.

Spørgsmål?
Kontakt os gerne

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden