Opfølgning: Farligt gods i og til USA

20.04.2017:

Som mange måske har erfaret, så har der været visse problemer med forsendelser på skib/fly til USA. Årsagen er den manglende opdatering af 49CFR.

Vi kan berolige eventuelle berørte parter med at 49CFR nu er opdateret, og at denne er tilpasset vores kendte IMDG og IATA, hvorfor alle UN-numre gælder såvel i som uden for USA.

For dem som ikke var bekendt med at der var en problemstilling, så kan det bla. nævnes, at UN 3166 ændrede navn i IATA og ADR/RID/IMDG 3528-30 afhængig af brændstoffet i motoren, hvilket gav problemer ved importen, idet dette var UN-numre amerikanerne ikke kendte i deres lovgivning.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden