Nyt tilsynsprojekt viser, at mange virksomheder ikke kender oplysningspligten ved farlige kemikalier i varer

08.04.2019:

En ny tilsynsrapport foretaget af Det Svenske Kemikalieagentur viser, at mange virksomheder ikke ved, at forbrugerne har ret til at modtage oplysninger om visse farlige stoffer i varerne.

I tilsynsprojektet blev 220 varer fra 80 virksomheder kontrolleret på det svenske marked. Det var hovedsageligt varer fremstillet af blød plast, såsom boligindretning, sportsartikler, elektronik, legetøj og tøj.

Det viste sig, at 14 af varerne indeholdt forbudte stoffer, såsom bly- og kortkædede chlorparapiner. 25 af varerne indeholdt stoffer, der er optaget på EU’s kandidatliste med særligt farlige stoffer, herunder phthalater og stoffet ADCA.

Hvis varer indeholder stoffer på kandidatlisten, har virksomheder og forbrugere ret til at modtage oplysninger om, at produktet indeholder det pågældende stof, men stofferne er ikke forbudt. En tredjedel af de virksomheder, som Det Svenske Kemikalieagentur besøgte i tilsynsprojektet, kendte ikke reglerne om forpligtelsen til at informere om indholdet af farlige stoffer på kandidatlisten.

Nogle virksomheder udtalte, at de stillede krav til deres leverandører om, at varerne ikke måtte indeholde emner på kandidatlisten. Ikke desto mindre havde mere end hver tredjedel af disse virksomheder varer indeholdende sådanne stoffer.

Fakta: Krav om information til kunder
Hvis et produkt indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et stof på kandidatlisten, skal leverandørerne af produktet oplyse det, så modtageren kan bruge produktet sikkert. Oplysningskravet gælder for alle led i distributionskæden, herunder detailhandlere.

Oplysningerne skal mindst dække emnets navn og indsendes til professionelt aktive kunder. Forbrugerne skal modtage de samme oplysninger på anmodning inden for 45 dage. Oplysningerne skal leveres gratis. Kravet gælder i henhold til artikel 33 i REACH-forordningen.

Fakta: De stoffer, der findes i varer

  • Phthalater er en gruppe stoffer, hvor alle ikke er skadelige, men nogle phthalater kan påvirke testiklernes udvikling og gøre det vanskeligere at få børn. Nogle phthalater er hormonforstyrrende stoffer eller mistænkes for at være hormonforstyrrende stoffer.
  • Azodicarbonamid (ADCA) er på kandidatlisten. Kan forårsage allergi eller astmasymptomer eller vejrtrækningsbesvær ved indånding.
  • Kortkædede chloroparaffiner er skadelige for vandlevende organismer. Det er også meget lang levetid, bryder ikke ned i naturen og formodes at være kræftfremkaldende.
  • Bly kan påvirke centralnervesystemet.
  • Kadmium beskadiger nyrerne og skeletet.

Kilde: Kemikalieinspektionen

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden