Nye stoffer og grupper på REACH bilag XVII og XIV

13.09.2017

Nyt stof og ny gruppe på REACH bilag XVII
Den 13. juni 2017 kom stoffet perfluoroctansyre (PFOA) på REACH bilag XVII. Salte af stoffet er også reguleret.
Stofferne er begrænset af kraftige begrænsninger og forbud der træder i kraft løbende mellem 2020 og 2032. Enkelte særlig anvendelser er fritaget begrænsningerne.
Den samlede begrænsningsliste i REACH bilag XVII kan findes her.

Ny gruppe på kandidatlisten og ændring af begrundelser på 5 stoffer
10. juli 2017 blev en ny stofgruppe optaget på kandidatlisten. Det drejer sig om perfluorhexan-1-sulfonsyre og dets salte. Stoffet kan med tiden risikere at blive optaget på godkendelseslisten på REACH bilag XIV, hvilket vil betyde, at det kræver godkendelse for at arbejde med stoffet.

Samtidig blev begrundelsen for 5 stoffer på kandidatlisten opdateret, da disse stoffer også har hormonforstyrrende egenskaber. Den samlede kandidatliste kan findes her.

10 nye stoffer og 2 nye grupper på REACH bilag XIV
13. juni 2017 blev godkendelseslisten i REACH bilag XIV udvidet med 10 stoffer og 2 grupper af stoffer. De stoffer, som er kommet på listen er reproduktionstoksiske, kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende, og der er flere phtalater blandt stofferne.

Solnedgangsdatoerne for stofferne er 4. juli 2020. 4. oktober 2020 eller 4. januar 2021. Det betyder at firmaer skal ansøge om godkendelse til anvendelse inden henholdsvis 4. januar 2019, 4. april 2019 eller 4. juli 2019. Hvis disse datoer ikke overholdes må anvendelsen stoppes indtil godkendelsen er modtaget.

For identifikation af stofferne henvises til REACH bilag XIV.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden