Nye krav til vægtoplysninger ved transport af sø-containere

17.02.2016:
Som varslet i marts 2015, har IMO (Internationale Maritime Organisation) besluttet at implementere et nyt krav til oplysningerne i den transportdokumentation, der skal følge enhver søtransport.

Kravet om ”en verificeret vægt” af containeren, er udsprunget i en stadig stigende række uheld ved transport af containere, hvor hovedårsagen tilskrives forkerte vægtoplysninger om containeren.

De nye krav træder i kraft 1. juli 2016.

Fremover skal afskiberen af den fyldte container (den der færdigpakker containeren) levere verificerbare vægtoplysninger i den transportdokumentation, der vedlægges transporten.

Dette kan ske på 2 måder:

  • Indsættelse af oplysninger i transportdokumentet om nettovægt af godset, vægten af containerens last, surrings materialet samt vægten af den tomme container
  • Vejning på egen vægt

Se for øvrigt §§ 2+4 (midlertidig bekendtgørelse).

DGdoc.net

Såfremt man anvender vores system DGdoc.net (DGOffice) til dokumentudfærdigelse, så er der allerede oprettet felter til disse oplysninger (felt 18 og 19 i IMDG dokumentet).
Læs mere om software-løsningen DGdoc.net, her.

Såfremt du har behov for uddybning af det nye krav, står vores rådgivere gerne til disposition.

Bemærk: Der er ikke krav om disse oplysninger, når containeren transporteres på en chassisramme eller på en trailer på RO/Ro skibe, på kortere internationale rejser.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden