Ny MoU (Østersøaftale) gældende pr. 1. januar 2018

22.12.2017:

Bureau Veritas HSE har hermed fornøjelsen af at præsentere den nye MoU (Østersøaftale), som er gældende pr. 1. januar 2018. Du kan læse den her.
Det betyder, at 2004 udgaven (med revision i 2014) erstattes.

Denne udgave af MoU har gennemgået en stor omskrivning, således at opbygning og indhold passer til strukturen i IMDG og ADR konventionen, men det besværliggør også en oplistning af forskellen, idet indholdet i de gamle ”sektioner” nu ligger i forskellige nye afsnit.

Den umiddelbart største ændring er at finde i den nye Sektion 4 (tidligere 7), som omhandler uddannelseskrav:

  • Der er nu krav om ”funktionsbestemt uddannelse”
  • Der er nu krav om vedligeholdelse af uddannelsen
  • Der er nu krav om dokumentation for gennemført uddannelse

Vi ved fra myndighedskontroller, at der er nogle konsekvente fejl og mangler konstateret ved deres kontroller, så husk derfor:

  • Når en CTU kører ind i havneområdet skal det opfylde afmærkningskravet i denne MoU (se sektion 10)
  • Når et produkt er Marine Pollutant skal CTU’en være mærket med ”død fisk/træ” (se sektion 10)
  • Selvom der ikke er krav om transportdokument ved transporten (ADR 3.4), så skal rederiets repræsentant (”Master”) være informeret om UN nummer og klasse inden ombordkørsel (se sektion 3)
  • ADR transportdokumentet skal indeholde de oplysninger som er krævet i et IMDG dokument, hvilket betyder at der bl.a. skal anføres flammepunkt (hvis dette er under 60), og såfremt stoffet har et ”P” i kolonne 4 i IMDG codens stofliste, skal der anføres ”MP” på dokumentet

Hvis du er i tvivl om hvorvidt, eller i hvilket omfang rettelsen er relevant for dig, så står vores IMDG specialister klar til at hjælpe dig på rette vej.

Og selvfølgelig er vores kursusafdeling klar til at gennemføre den krævede uddannelse, og udstede den lovpligtige dokumentation.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden