DGdoc

Effektiv udarbejdelse af transportdokumneter

Effektiv udarbejdelse af transportdokumenter

Før påbegyndelse af transport af farligt gods, er der krav om at der medbringes et transportdokument. Hos Bureau Veritas HSE har vi gjort udarbejdelsen af transportdokumenter effektiv og fleksibel med DGdoc.

Tidsbesparende og brugervenligt

I DGdoc udfærdiges alle relevante transportdokumenter. Brugeren skal kun indtaste få nødvendige data til forsendelsespapirerne, og dernæst klargør DGdoc alle informationer og dokumenter, som danner grundlag for en effektiv og sikker transport.

Programmet udfærdiger inden for få sekunder dokumenterne i de krævede sprog, alt efter transportmåde. Hermed minimeres risikoen for misforståelser og ventetider under transporten. Ved multimodal transport skal data kun indtastes én gang, da disse herefter automatisk overføres til alle valgte transportformer – for eksempel vej og sø.

Dokumenterne udskrives i PDF-format og kan arkiveres, så de kan anvendes senere.

DGDoc
Effektiv og fleksibel software til udarbejdelse af transportdokumneter

 

Velegnet til både små og store virksomheder

DGdoc er fordelagtig allerede ved et lille antal årlige transportpapirer. Det kan anvendes manuelt eller via en ”Webremote”-løsning, som kobles op til virksomhedens administrations- eller lagerstyringssystem. Da brugeren kan vælge mellem mere end 20 forskellige sprog på brugerfladen, er DGdoc ligeledes særdeles velegnet til virksomheder med filialer i andre lande.

 

Fordele

 • Alle dokumenter til ADR-, IMDG-, RID-, ADN- og IATA-transport
 • Over 20 forskellige sprog på brugerfladen
 • CMR-fragtbrev, 49CFR, TDG Regulations, ADG Code
 • Dokumentarkiv
 • Skriftlige anvisninger på 34 sprog
 • Chauffør-tjeklister på pt. 17 sprog
 • Dybdegående lovinformation
 • DocMan – modul til distribution af sikkerhedsdatablade
 • Notoc – (Notification to Captain)
 • Integration med eksisterende systemer
 • Skabeloner til transportdokumenter
 • Database over egne varer

 Prøv gratis demo af DGDoc

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden