Rådgivning om CLP mærkning

Professionel rådgivning CLP mærkning, CLP klassificering, farepiktogrammer m.m.

Vi har en lang række kompetente rådgivere, der står klar til at hjælpe jeres virksomhed med rådgivning inden for CLP mærkning. Vores rådgivere kan være behjælpelige med alt fra CLP klassificering, CLP mærkning, fareetiketter, de nye farepiktogrammer, de nye fare- og sikkerhedssætninger og meget andet.

Klassificeringsforordningen CLP (Classification, Labelling and Packaging)   

I perioden 2008-2017 har mærkningssystemerne GHS og CLP kørt sideløbende, men siden 1. juni 2017 skal blandinger være klassificeret efter den nye forordning CLP.
De væsentligste ændringer i klassificering i forhold til tidligere lovgivning er:

  • Nye piktogrammer
  • Nye signalord: Fare og Advarsel
  • Faresætninger og sikkerhedssætninger
  • Ændrede klassificeringsgrænser (f.eks. for akut toksicitet, øjenirritation og brandfare)

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal opdatere dine sikkerhedsdatablade og etiketter – eller om du har produkter, som ikke længere opfylder lovkravene, så står vores rådgivere også her klar til at hjælpe.

 

CLP mærkning
CLP mærkning

 

 

Kontakt os og hør mere om vores rådgivning inden for CLP mærkning

 

Bemærk: Vi tilbyder virksomhedstilpassede kurser (læs mere her) – også inden for CLP klassificering (læs mere her).

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden