Importerer din virksomhed kemiske produkter/stoffer uden for EU?

24.08.2016:

Importerer din virksomhed kemiske produkter/stoffer uden for EU?
Har du præ-registreret dine stoffer? | HUSK REACH-registrerings-deadline den 31. maj 2018

Som overskriften antyder, skal virksomheder der importerer kemikalier til EU tænke sig grundigt om. Og det bør de gøre NU. Årsagen er, at såvel producenter som importører af kemikalier fra denne dato er forpligtet til at have foretaget en fuld REACH-registrering, hvis de fremstiller eller importerer mere end 1 ton per år.

MEN er det mest hensigtsmæssigt fortsat at importere stoffet eller bør man overveje en leverandør inden for EU? For at besvare dette spørgsmål, må virksomhederne have et fuldstændigt kendskab til de anvendte stoffer og de farer det potentielt kan stille brugerne af de kemiske stoffer overfor. En opgave som for mange virksomheder kan virke økonomisk og ressourcemæssig uoverkommelig.

Bureau Veritas HSE har igennem årene udført sådanne opgaver for adskillige nationale og internationale virksomheder. Kort fortalt så er REACH EU’s kemikalielovgivning, hvis formål er at sikre, at kemikalier bruges forsvarligt og med minimal risiko for sundhed og miljø. Vores eksperter har udarbejdet en oversigt over nogle af de overvejelser og handlinger, der kræves for at sikre, at de influerede virksomheder overholder loven efter den 31. maj 2018. Overholdes loven ikke, kan myndigheder kræve produkterne fjernet fra markedet, idet de arbejder efter reglen ”no data, no market”.

Oversigt - tag stilling NU
(Du kan gøre oversigten større ved at trykke på den.)

Gennemførelsen af en cost-benefit-analyse giver klare svar på, om en fuld REACH registrering er for belastende rent økonomisk og mandskabsmæssigt, og om man i stedet bør indgå en aftale med en leverandør inden for EU. Bibeholdes samme leverandør (uden for EU) og importeres mere end 1 ton per år, har virksomheden pligt til at lave en fuld REACH registrering. Herefter følger en del opgaver, som afhængig af stoffets kompleksitet kan være uoverskuelig for den enkelte virksomhed og som grundet langvarige processer kræver handling NU.

Bureau Veritas HSE har stor erfaring med at varetage disse opgaver og gennemføre cost-benefit-analyse, indgå dialog med leverandøren af stoffet og undersøge om der er overensstemmelse med de data, der modtages fra leverandøren og det egentlige stof, der findes i virksomheden. REACH registrering baseres på ”et stof, en registrering”, hvilket betyder, at gruppen af producenter og importører af samme stof skal lave en fælles registrering (joint submission). SIEF-gruppen skal være enige om, hvordan registreringen skal forløbe, hvert medlem skal dele information og en ledende registrant udvælges. Hvis der er overensstemmelse (sameness), og man har et fuldstændigt kendskab til stoffet, skal data registreres i et IUCLID-dossier. Herefter kan et Letter of Access (LoA) købes, som giver virksomheden tilladelse til at referere til de oplyste data i virksomhedens eget IUCLID-dossier.

Det er vores vurdering, at denne afsluttende del af processen tager ca. 4 – 6 måneder. Dialogen med leverandøren af stoffet, de potentielle medregistranter, laboratorier og såvel nationale myndigheder samt ECHA (EU’s kemikalieagentur) kan strække sig over flere år. Derfor skal processen startes op nu. Bureau Veritas HSE hjælper gerne i den udstrækning det ønskes (også som primus motor). Vores erfaring med REACH og dertilhørende opgaver gør, at din virksomhed kan koncentrere sig om det, der giver værdi for jer.

Bliv kontaktet af Bureau Veritas HSE

Website (required)
Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden