I 2019 begynder registranter at modtage dossiervurderinger

11.10.2018:

Den 1. januar 2019 begynder ECHA at tjekke, om indsendte dossiers lever op til lovgivningen. De registranter, der har indsendt dossiers, som ikke er i orden, vil blive kontaktet. Denne fremgangsmåde er anderledes end tidligere, hvor ECHA primært kontaktede ledende registranter.

Formålet med ændringen er at udvikle samarbejdet og kommunikationen mellem registranter i forbindelse med deres fællesindsendelser som en følge af, at SIEF blev nedlagt 1. juni 2018. Registranter af samme stof skal dog stadig efter denne dato samlet indsende information om stoffet.

Ud fra forventningen om, at registranter holder deres dossiers up-to-date, som krævet i REACH, vil ECHA ikke længere kigge på ændringer i tonnagebånd, anvendelser eller registreringsstatus, når først en beslutning er meddelt registranten.

Hvordan kan du som registrant forberede dig?
Sørg for at gennemgå og opdatere dit registreringsdossier inden 2019, og vær særlig opmærksom på følgende:

  • Ændringer i produktions- eller importmængder (forhøjelse eller reduktion)
  • Nye eller utidssvarende anvendelser
  • Nye eller ændrede foranstaltninger til at garantere en sikker brug af dit stof
  • Status for registrering af mellemprodukter
  • Ny information om dit stofs iboende egenskaber
  • Din begrundelse for at søge dispensation for den krævede information eller for kategori- eller analogitilpasninger.

Dette er især vigtigt for stoffer registreret med det højeste tonnagebånd og med brede anvendelsesområder, men også hvis vil benytte dig af frameldelse eller tilpasning af effektparametre krævet ved den højste tonnage. Dette er ECHA’s kriterier, når de prioriterer, hvad de vil vurdere.

Sørg også for, at dine kontaktdetaljer er opdateret både i REACH-IT og i fællesindsendelsen, så ECHA altid kan få fat i dig. Hvis du eller andre registranter i en fællesindsendelse efter den 1. januar 2019 modtager en ECHA-beslutning pga. manglende information eller en vurdering af et testforslag, bør I koordinere jeres svar til ECHA og sørge for, at I taler med én stemme gennem hele processen.

Kontakt os og hør mere om vores rådgivningsydelser

 

For yderligere information:
Information session on changes in dossier evaluation
Scenarios for screening of substances of potential concern
What are REACH compliance checks?
Grouping of substances and read-across

 

 

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden