Bureau Veritas HSE har udtalt sig ifm. kampagnen Sikker Virksomhed

15.08.2016:

Bureau Veritas HSE har medvirket i kampagnen Sikker Virksomhed fra Mediaplanet Danmark. Kampagnen sætter fokus på fysisk sikkerhed, it-sikkerhed, brandsikkerhed og medarbejdersikkerhed. To af vores eksperter, Lotte Børsen Nielsen og Jan Henriksen, udtaler følgende i forbindelse med kampagnen:

Lovgivningen omkring produkt- og arbejdssikkerhed er en jungle for en del af de virksomheder, der importerer og sælger farlige kemikalier. Det er en virksomheds pligt selv at opsøge og få indarbejdet ny viden på området. Er den på kant med loven, kan det i værste fald koste dens eksistens. Det er en kæmpe udfordring for virksomheder, der arbejder med farligt gods og kemiske stoffer kontinuerligt at holde sig ajour med gældende regler for produkt- og arbejdssikkerhed. Nye regler og love kræver ofte ændrede arbejdsgange.

”Udfordringen for nogle kemikalievirksomheder i Danmark er, at de opererer på bagkant af lovgivningen og ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, når der så sker ændringer af gældende regler,” siger Lotte Børsen Nielsen, medansvarlig for rådgivning på kemikalieområdet, Bureau Veritas HSE.

Sælger en virksomhed importerede kemikalier, er der f.eks. krav til at de skal registreres af Arbejdstilsynet. Bliver produkterne importeret fra et land uden for EU, er der yderligere krav til registrering. Produkterne skal forsynes med dansk etiket og der skal laves et dansk sikkerhedsdatablad, så de der arbejder med produktet kan kreere en ordentlig arbejdspladsbrugsanvisning.

Hent ekstern hjælp
”Det er helt basale krav. Men med lovændringer og eventuelt ny viden om et produkt, er det nødvendigt med jævne mellemrum at tjekke, om oplysningerne på sikkerhedsdatabladene er up to date. Sælger en virksomhed f.eks. fugemasse og der indgår et stof, som man er blevet klogere på og nu ved er kræftfremkaldende, skal den nye viden straks indarbejdes i databladene, så slutbrugeren kan beskytte sig korrekt og undgå risikoen for at komme til skade på enten kort eller lang sigt. Den øvelse kan være svær – særligt for mindre virksomheder. De retter fokus andre steder. Desværre opdager nogle virksomheder først at der er noget galt med deres datablade, når kunderne gør opmærksom på, at de ikke ser ud som hos andre leverandører.”

Lovgivningen kan være en jungle at finde rundt i. Nogle love og regler kommer direkte fra EU og nogle kommer via EU og skal derefter implementeres i dansk lovgivning. Som virksomhed er man derfor nødt til at orientere sig mod både EU og dansk lovgivning.

”Virksomhederne skal sætte ressourcer af til området. Det er meget vigtigt, at ledelsen erkender, at det tager tid at sætte sig ind i og efterleve lovgivningen. Opgaven skal prioriteres højt. Der er meget viden tilgængelig, men man skal selv opsøge den.”

Indser en virksomhed at den ikke kan klare opgaven selv, er der ekstern hjælp at hente. Både til vidensdelen og til konkrete opgaver som at opdatere datablade. Virksomheder kan også købe specifikke lovovervågningsydelser. Det er blot vigtigt at de ved, de har en forpligtelse til at følge med.

Ulovlig transport
Også når det gælder opbevaring, transport, brug og bortskaffelse – hele livscyklussen på kemikalieområdet – kan lovgivningen virke diffus og den bliver varetaget af flere myndigheder.

”Taler vi transport, er 12 forskellige myndigheder involveret i lovgivningen og den bliver løbende opdateret. Også på det felt har virksomhederne pligt til at følge med og være på forkant med lovgivningen, når de f.eks. sælger varer, der skal leveres om et år,” siger Jan Holmbach Henriksen, ansvarlig indenfor transport og logistik af farligt gods, Bureau Veritas HSE.

Kender virksomheden ikke lovgivningen, kan den blive forhindret i at gøre som planlagt.

Hvis sikkerhed og viden omkring logistikken går galt, kan det få dybt alvorlige konsekvenser for en virksomhed.

Har man produkterne på lager og er klar til at komme ud af døren til kunden, kan man blive standset på veje, i lufthavne eller i havne, hvis transporten ikke foregår på lovlig vis.

”Kender virksomheden ikke lovgivningen, kan den blive forhindret i at gøre som planlagt. Man skal prioritere sikkerheden i logistikken. Transport af farlige kemikalier sker desværre ofte ulovligt, fordi en virksomhed ikke har opdateret sin viden omkring lovgivningen. Konsekvenserne kan være tab af leveringsevne og dermed økonomiske tab. I værste fald kan manglende viden koste virksomhedens eksistens.”

Lotte Børsen Nielsen
Medansvarlig for rådgivning på kemikalieområdet hos Bureau Veritas HSE
Lotte Børsen Nielsen

Jan Henriksen
Ansvarlig inden for transport og logistik af farligt gods hos Bureau Veritas HSE
Jan Henriksen

Artiklen kan også læses her.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden