Ændringer af kravet om Arbejdspladsbrugsanvisninger på vej

18.01.2019:

Kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger i et fast format er ikke længere tidssvarende. Arbejdstilsynet arbejder derfor på at ændre i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (1793/2015). Ændringen var i høring indtil 3. december 2018, men ingen ændringer er vedtaget endnu.
Der er ikke planer om at ændre de nuværende regler om krav til en kemisk arbejdspladsvurdering (APV) og efterfølgende instruktion af arbejdstagere.

Kravet til en kemisk APV er en risikovurdering, hvor der tages højde for produkternes farlige egenskaber, eksponeringsgrad, forebyggende foranstaltninger (herunder personlige værnemidler) samt regler på området. Dette skal munde ud i tiltag, der sikrer arbejdstageren mod udsættelse af farlige kemikalier.

I de nuværende regler kan den kemiske APV udføres ved at henvise til de udarbejdede arbejdspladsbrugsanvisninger for alle kemiske produkter på arbejdspladsen. De påtænkte ændringer i kravet til arbejdspladsbrugsanvisninger vil give metodefrihed til at udføre den kemiske APV. Det er helt i tråd med den metodefrihed, der allerede er ved risikovurderingen og den efterfølgende instruktion/sikring af arbejdstagerne.

Der er på nuværende tidspunkt intet nyt om tidspunkt for vedtagelsen af de kommende regler, så indtil videre er der fortsat krav til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger.

Så snart vi hører nyt, vil vi informere både i nyhedsbreve og ved afholdelse af inspirationsmøder. Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her.

Spørgsmål?
Kontakt os gerne

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden