ADR 2019 er på gaden og klar til brug

20.12.2018:

Så er den officielle danske udgave af ADR konventionen 2019 offentliggjort på politi.dk og kan frit benyttes fra den 1. januar 2019.

Bureau Veritas udgiver som vanligt ADR konventionen med indsatte noter samt relevant national lovgivning i et ekstra kapitel (kapitel 10). Såfremt du abonnerer på denne, vil den automatisk tilgå, når den er klar fra trykkeriet.

Når du modtager den trykte udgave, vil der medfølge en oversigt over de væsentligste ændringer i forhold til ADR 2017 versionen, således du ikke skal læse hele bogen op for at finde de ting, der  måtte være relevant for dig og din eventuelle arbejdsgiver.

Nedenfor er listet et par væsentlige ændringer op, som du måske allerede nu skal til at forberede dig på (have implementeret i virksomheden):

  • Såfremt du vil benytte dig af ”Frimængde” mulighederne (1.1.3.6 transport), skal du nu fremover både oplyse den samlede mængde (kg/l) og den beregnede værdi (point) for hver transportkategori på dokumentet.
  • Transport af udstyr der tidligere generelt var fritaget jf. 1.1.3.1 (b), (anordninger og maskiner med FG indhold), er nu blevet tildelt et af 12 UN numre (afhængig af indhold) og man skal nu undersøge evt. særlige bestemmelser for at afgøre om de er fritaget eller omfattet af ADR kravene.
    • Udstyr der i 2018 var vurderet som fritaget med henvisning til 1.1.3.1 (c) må fortsat transporteres jf. ADR 2018 reglerne indtil 31. december 2022, under forudsætning af at de er sikret mod udslip under normale transportforhold.
  • Virksomheder der fungerede som afsendere, men var fritaget for at have en Sikkerhedsrådgiver grundet de definitioner der var anført frem til 31. december 2018, skal udpege en sikkerhedsrådgiver senest 31. december 2022.
  • Ved klassifikation af blandingsprodukter i klasse 8, er der nu indført samme klassifikationskriterier som i CLP (dog ikke PH reglen). Det anbefales derfor, at disse produkter revurderes idet de kan have ændret pakkegruppe, og i nogle tilfælde måske slet ikke lever op til kriterierne i klasse 8 (= ikke FG).
  • I stoflisten er der tilføjet 14 nye UN numre, og der er foretaget ændringer i 83 UN numre.
  • Ændringer i en række særlige bestemmelser (herunder SP188 – Lithium batterier og SP363 – motorer eller maskiner indeholdende farligt gods) og oprettelsen af en række nye (herunder SP376 – Beskadigede/defekte Lithium batterier og SP301 – Maskiner og apparater).

Ovenstående liste er langtfra dækkende, men blot en række punkter som måske kan have indflydelse på din hverdag.

Skulle du sidde som sikkerhedsrådgiver og dagligt anvende ADR konventionen som opslagsværk, anbefale vi, at du overvejer deltagelse på vores ”ADR nye regler 2019” kursus den 23. januar 2019.

Skulle du have valgt Bureau Veritas som din eksterne sikkerhedsrådgiver, kan du altid henvende dig til din daglige kontaktperson få afklaret, hvorvidt ændringerne i ADR 2019 vil have konsekvens for din virksomhed, og i så tilfælde i hvilket omfang.

Skulle du være en af dem som fremover bliver omfattet af kravet til en sikkerhedsrådgiver, enten på grund af ændringer i ADR 2019, eller ændringer i den virksomheds produkter eller organisation, så står vores kompetente medarbejdere klar til at afklare dit behov, og sammen med dig, sætte en løsningsmodel sammen, hvormed vi påtager os arbejdet som ”inhouse” rådgiver, og officielt påtager os arbejdet som din sikkerhedsrådgiver.

Kontakt os og hør mere

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden